Lokacija

POGON 1

Uprava, zapošljavanje, poslovni sastanci

Adresa: Matije Gupca 2, 49253 Lobor, Hrvatska

Telefon: 00385 (0)49 430 028

Email: bezak(at)bezak-mtp.hr

POGON 2

Glavno skladište

Adresa: Zagrebačka 34, 49253 Lobor, Hrvatska

Telefon: 00385 (0)49 430 028

Email: bezak(at)bezak-mtp.hr

POGON 3 i 4

Skladište – sporedno

Adresa: 104. Brigada HV Industrijska zona, 42240 Ivanec, Hrvatska

Telefon: 00385 (0)49 430 028

Email: ivanec(at)bezak-mtp.hr