Usluge

Zavarivanje, lakiranje i montaža

U našim nastojanjima da se što više prilagodimo željama kupaca, te da što više poslova radimo ispod istog krova bez kooperanata, prije 15 godina pokrenuli smo montiranje i lakiranje na površini većoj od 600 m2.

Nabavili smo najnovije zavarivačke aparate, a čine usluge:

  • MIG zavarivanje

  • Rezanje plazmom

  • REL zavarivanje

Ova usluga obavlja se u potpuno uređenom i opremljenom prostoru s dva stola za zavarivanje.