Blog

Eu projekt

 Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Naziv projekta: Jačanje konkurentnosti poduzeća BEZAK MTP d.o.o. proširenjem prostornih kapaciteta

 

Kratki opis projekta: Poduzeće BEZAK MTP d.o.o. ostvarilo je bespovratnu potporu putem natječaja Kompetentnost i razvoj MSP iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Projektom pod nazivom „Jačanje konkurentnosti poduzeća BEZAK MTP d.o.o. proširenjem prostornih kapaciteta“ (KK.03.2.1.05.0212) dograditi će se postojeća proizvodna hala poduzeća BEZAK MTP d.o.o. kako bi poduzeću bilo omogućeno povećanje prostornih kapaciteta čime će se otvoriti mogućnosti primanja većih narudžbi kupaca, povećat će se efikasnost poslovanja i ojačati konkurentnost poduzeća na tržištu. Provedbom ovog projekta poduzeće će ojačati svoju konkurentnost i na inozemnom tržištu, budući da će moći isporučiti veće količine proizvoda kupcima s kojima ima sklopljene ugovore o poslovnoj suradnji, ali i novim kupcima.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Cilj ovog projekta je povećanje konkurentnosti poduzeća BEZAK MPT d.o.o. na tržištu kroz proširenje prostornih kapaciteta, što će rezultirati otvaranjem novih radnih mjesta i povećanjem konkurentnosti poduzeća na domaćem i inozemnom tržištu. Provedbom ovog projekta zbog povećanja obujma poslovanja doći će do otvaranja 14 novih radnih mjesta. Također, sve navedeno će doprinijeti povećanju prihoda od prodaje za 24,10% te porastom prihoda od izvoza za 44,64% u razdoblju dvije godine nakon provedbe projekta.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.858.285,49 kuna, od čega su ukupni prihvatljivi troškovi projekta 3.826.826,75 kn.

EU sufinanciranje projekta: 1.356.974,36 kuna sufinanciranih putem Europskog fonda za regionalni razvoj.

Razdoblje provedbe projekta: Navedeni projekt provodit će se u vremenu od 04. prosinca 2017. do 04.srpnja 2018.

Kontakt osoba za više informacija: Više informacija o navedenom projektu dostupno je kod prokurista poduzeća BEZAK MTP d.o.o., gosp. Željka Bezaka na e-mail adresi: zeljko.bezak@bezak-mtp.hr, mob.: 098/250-452.

Dodatne informacije o natječajima i fondovima Europske unije dostupne su na sljedećim linkovima: www.strukturnifondovi.hr i http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779.

Prilog.

Dokumentacije za nabavu – Dogradnja postojeće proizvodne hale poduzeća BEZAK MTP d.o.o

02.07.2018.

                         Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Naziv projekta: Jačanje konkurentnosti poduzeća BEZAK MTP d.o.o. proširenjem prostornih kapaciteta

Kratki opis projekta: Poduzeće BEZAK MTP d.o.o. ostvarilo je bespovratnu potporu putem natječaja Kompetentnost i razvoj MSP iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Projektom pod nazivom „Jačanje konkurentnosti poduzeća BEZAK MTP d.o.o. proširenjem prostornih kapaciteta“ (KK.03.2.1.05.0212) dogradila se postojeća proizvodna hala poduzeća BEZAK MTP d.o.o., čime je poduzeću bilo omogućeno povećanje prostornih kapaciteta. To je nužno za otvaranje mogućnosti primanja većih narudžbi kupaca, povećanje efikasnosti poslovanja i jačanje konkurentnost poduzeća na tržištu. Provedbom ovog projekta poduzeće je ojačalo svoju konkurentnost i na inozemnom tržištu, budući da će moći isporučiti veće količine proizvoda kupcima s kojima ima sklopljene ugovore o poslovnoj suradnji, ali i novim kupcima. Također su ostvareni bolji radni uvjeti za zaposlenike.

Ciljevi i rezultati projekta: Cilj ovog projekta bilo je povećanje konkurentnosti poduzeća BEZAK MPT d.o.o. na tržištu kroz proširenje prostornih kapaciteta, koje će rezultirati otvaranjem novih radnih mjesta i povećanjem konkurentnosti poduzeća na domaćem i inozemnom tržištu. Tijekom 7 mjeseci trajanja projekta izvršene su sve planirane projektne aktivnosti koje se tiču upravljanja projektom i administracije, dogradnje proizvodne hale te promidžbe i vidljivosti projekta. To je ostvareno kroz aktivnu suradnju zaposlenika poduzeća i vanjskih suradnika, odabranih kroz adekvatne postupke javne nabave. Provedbom ovog projekta zbog povećanja obujma poslovanja došlo je do otvaranja 14 novih radnih mjesta. Također, sve navedeno će doprinijeti povećanju prihoda od prodaje za 24,10% te porastom prihoda od izvoza za 44,64% u razdoblju dvije godine nakon provedbe projekta.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.858.285,49 kuna, od čega su ukupni prihvatljivi troškovi projekta 3.826.826,75 kn.

EU sufinanciranje projekta: 1.356.974,36 kuna sufinanciranih putem Europskog fonda za regionalni razvoj.

Razdoblje provedbe projekta: Navedeni projekt provodio se u vremenu od 04. prosinca 2017. do 04. srpnja 2018.

Kontakt osoba za više informacija: Više informacija o navedenom projektu dostupno je kod prokurista poduzeća BEZAK MTP d.o.o., gospodina Željka Bezaka na e-mail adresi: zeljko.bezak@bezak-mtp.hr, mob.: 098/250-452.

Dodatne informacije o natječajima i fondovima Europske unije dostupne su na sljedećim linkovima: www.strukturnifondovi.hr i http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost poduzeća BEZAK MTP d.o.o.

Podijelite